ramy  2017-12-09 18:55:53  动作片 |   查看评论   
英雄本色
英雄本色
◎中 文 名 英雄本色
◎片 名 A Better Tommorrow
◎年 代 1986
◎地 区 中国香港
◎类 别 动作/剧情/犯罪
◎语 言 普通话/粤语
◎上映日期   1986-08-02(香港)
◎IMDB评分  7.6/10 from 14,885 users
◎IMDB链接  http://www.imdb.com/title/tt0092263
◎豆瓣评分 8.7/10 from 101,047 users
◎豆瓣链接 http://movie.douban.com/subject/1297574
◎片 长 1h:35m:15s
◎导 演 吴宇森 John Woo
◎编 剧    陈庆嘉 / 吴宇森 / 梁淑华
◎主 演 李子雄 Waise Lee .....Shing (as Lee Chi Hung)
狄龙 Lung Ti .....Sung Tse-Ho (as Ti Lung)
成奎安 Fui-On Shing .....Shing‘s right hand man
张国荣 Leslie Cheung .....Sung Tse-Kit
曾江 Kenneth Tsang .....Ken
周润发 Yun-Fat Chow .....Mark Gor/Mark Lee (as Chow Yun Fat)
徐克 Hark Tsui .....Music Judge (as Tsui Hark)
吴宇森 John Woo .....Inspector Wu
田丰 Feng Tien .....Father Sung
Yangzi Shi .....Mr. Yiu
朱宝意 Emily Chu .....Jackie
Chi Fai Chan .....‘Little‘ Wang
张国梁 Kwok Leung Cheung
Lau Shung Fung
San Nam Hung .....Triad Member
金兴贤 Hing Ying Kam .....Mr. Mok
良鸣 Ming Leung
梁柏坚 Patrick Leung
Wai Wo To
王侠 Hap Wong .....Mr. Wang
 
◎简 介
 
宋子豪和阿麦是一个国际造伪钞集团的重要人物。子豪的弟弟子杰受训于警察学校,女友钟柔与他情投意合。一次,子豪与阿麦到台湾去交易,被人出卖,子豪被捕,阿麦被通辑。为使子豪不泄密,台湾黑帮来绑架宋父,在打斗中,宋父丧生,子杰得知兄长所为,非常痛心,发誓要铲除恶徒。子豪出狱后决心重新做人,但没